VALPARNAS UTVECKLING

Under de första veckorna efter valpningen ska tiken ha lugn och ro och ägna sig åt sina valpar. Men valplådan bör vara placerad så att du att kan titta till dom regelbundet. De första 2 veckorna, den neonatala perioden, är valparnas primära behov värme, mat, sömn och massage för att tömma tarm och urinblåsan. Valparna är blinda och döva.De kravlar runt i cirkel och svänger huvudet i sedled för att känna värmen från tiken och hitta fram till spenarna.

Vid 3 veckor: Under valparnas tredje levnadsvecka, övergångsperioden, sker stora förändringar. Motoriken utvecklas, ögon och öron öppnas vilket gör valparna extra känsliga för ljus och ljud. I slutet av perioden byter de första tänderna fram, sugandet övergår i tuggande o bitande och valparna kan börja slicka i sig halvfast föda. Tikens slickande massage är inte längre nödvändigt för att valparna ska klara att uträtta sina behov, men slickningarna fortsätter och får nu mer funktionen att förstärka de sociala banden. Valparna börjar reagera på stimuli i omgivningen, de kan stå och gå och börja leka med varandra. De ligger mer utspridda från varandra i valplådan då förmågan att hålla kroppstemperaturen utvecklats.

Under tredje veckan inleds också en annan viktig period, socialiseringsperioden, som varar till 12;e veckan. Nu börjar valparna lära sig att både känna igen och samverka med sina artfränder och de människor som umgås med dem.

Omkring 21,a dygnet börjar valparna för första gången försöka klättra ur valplådan. När det lärt sig det börjar de också göra sina behov utanför lådan. De går med nosen mot golvet o söker lukter efter tidigare "toalett" och använder gärna denna plats igen.

Vid 4 veckor  Vid 4-5 veckor börjar valparna bli mer rörliga och skuttar omkring o utforskar allt i sin omgivning samtiigt som vakenhetstiden ökat. Under leken med varandra skäller, morrar och gnäller de och provar olika kroppsrörelser som ett led i språkutvecklingen och etableringen av sociala relationer.

Vid 6-7 veckor vid den åldern är valparnas kroppspråk tydligare i lekinviter, dominans och aggresionsdämpande signaler. De klättrar på varandras ryggar, brottas, bits och ibland uppstår små slagsmål eller gruppattacker där en individ blir utsatt för syskonens angrepp. I den här åldern börjar valparna testa sin position i gruppen och försvarar gärna en leksak el mat gentemot syskonens. Det skiljer mellan raser, men också mellan kullar inteom samma ras samt mellan individer i samma kull, i vilken omfattning aggressiva beteenden förekommer. Det beror både på genetiska förutsättningar men också på hur tiken hanterar och uppfostrar sina valpar-om ho tillåter att slagsmål bryter ut eller om hon avbryter dessa.

Vid 8 veckor är valparna redo att lämna tiken och uppfödaren för att flytta till sina nya hem. Då är valpen som mest mottaglig för att knyta an och skapa nya sociala relationer.

_____________________________

Valpens utveckling

 

Fram till två veckor – Neontala fasen

Valpen varken ser eller hör. Ögon och öron är ännu stängda. Men den kan ändå reagera för kraftiga ljud eller starkt ljus. Valpen behöver mat, sömn, skydd, värme och är helt beroende av mamman. Valpen reagerar för värme, kyla och lukter. Tiken masserar valpen så att den tömmer tarmen och urinblåsan. 
Beteenden: Kravlar i cirkel, vaggar med huvudet, sugbeteende, mjölktrampar och kan pipa/skrika.

Två till fyra veckor – Övergångsfas
Nu utvecklas valpens hjärna och sinnen snabbt. Efter 12-13 dagar öppnar valpen ögonen och efter 15 dagar är ögat utvecklat. När valpen är fyra veckor har den fullt utvecklad syn och när den är fem veckor känner den igen sin mamma och sina syskon. Efter 12-14 dagar öppnas öronen och valpen reagerar för höga ljud. Vid tre till fyra veckor hör den som en vuxen hund.
Beteenden: Sociala beteenden börjar utvecklas. Valpen undersöker syskonen. Den börjar vifta på svansen. Den leker med sina syskon. Valpen kan skälla och börjar stå och gå. Den börjar tigga mat.

Fyra till tolv veckor – Socialiseringsfas
Nu startar de vikigaste 8 veckorna av hundens liv. Valpens sinnen är fullt utvecklade. Hjärnan är i mycket snabb utveckling. Valparna är positiva, nyfikna och börjar leka. Nu är positiv kontakt med andra hundar och människor mycket viktig. Upplevelser blir bestående minnesbilder. Valpen får en ökad flykttendens och upptäcker att saker och ting kan vara farligt. 
Beteenden: Socialt beteende; Signalerar med svans, öron, tänder och morrar. Försvarar nu sin föda. Artpräglas. Undersökningsbeteende; Kamplekar övar upp styrkan, snabbheten och signaler hos valpen. Tecken på dominans visas. Tiken uppfostrar och sätter regler för valparna.

Åtta veckor 
Vid åtta veckors ålder är det lämpligt att valpen kommer till sin nya familj. Miljöträning är viktig. Denna måste vara allsidig och innefatta olika miljöer - både staden och landet.

13-16 veckor – Halv könsmognad
Nu inträder den s k halva könsmognaden. Produktionen av manligt könshormon ökar hos såväl tiken som hanen. Förändringen kan öka valpens lust att dominera andra. Valpen kan försöka klättra i rangskalan. Om valpen visar tendenser att försvara sina leksaker eller så gäller det att återta föremålen utan att väcka valpens försvarslust. Ett bra sätt är att idka byteshandel. Locka och byt med lite godis eller med en leksak som valpen tycker om. Tänk på att under denna period undvika lekar som kan öka valpens aggressivitet och dominans. Framför allt ska du inte brottas med valpen och tvinga den till underkastelse. Leken kan urarta till en maktkamp även om valpen p g a sin fysiska underlägsenhet till slut måste ge sig. Tro inte att en besegrad valp är en besegrad vuxen hund. Så enkelt är det inte. Att försvara matskålen har inget med dominans att göra. Låt valpen få vara ifred och äta. Lär gärna valpen att sitta och först vid ”varsågod” så får den äta.

16 veckor - 7 månader 
Passa på och njut. Under denna period stabiliseras hunden såväl fysiskt som beteendemässigt. Den här perioden är lugn och du ska ta tillfället i akt att träna din valp. Gå gärna en valpkurs. Under den här perioden ömsar valpen även tänder Och visst kan man få se upp lite extra med fina skorna eller någon handske som trillat ner från hyllan. Ge gärna lite extra tuggben och goa tuggleksaker under den här tiden. Först fälls framtänderna, som snabbt ersätts med nya; sedan byts premolarerna och hörntänderna och sist kindtänderna och så växer också den första och minsta premolaren fram. När allt är klart ska det finnas 42 tänder i hundens mun och de ska också vara rätt placerade nämligen i ett så kallat saxbett där överkäkens framtänder något överlappar underkäkens framtänder.

7-10 månader - Fysisk könsmognad 
Nu inträffar den fysiska könsmognaden. För hanens del innebär det att han börjar att ”lyfta på benet”. Tiken kan börja löpa (små hundraser ofta tidigare). Under denna andra könsmognadsperiod tränar hunden åter sin förmåga att klättra på rangskalan. Nu är det bra att ha grundlydnaden intränad, så att hunden har lärt sig att även lyda barnen. Det är lätt hänt att det är barnen som mest råkar ut för hundens försök att klättra på rangskalan. Vid denna tid infaller också vad man brukar kalla ”spökåldern”. Postlådor, ett omkullvält träd eller en alldeles vanlig plastpåse, kan utlösa rädsla. Om din valp blir rädd är det viktigt att du inte ömkar den, då förstärker du istället valpens rädsla.

10-17 månader 
Nu är hunden i ett lugnt skede av sin utveckling och har lätt för att lära sig nya saker. Gå gärna en fortsättningskurs med unghunden.

17-24 månader - Psykisk mognad och pubertet
Just när man trodde att det var över så inträder puberteten. Hunden har ett relativt kort liv och utvecklingsfaserna kommer snabbt. Runt 17 månader börjar tredje könsmognaden att göra sig gällande. I vilt tillstånd förbereder sig hunden för en partner och börjar mäta sig med övriga i flocken och detta sker även i familjen. Nu kan det komma mer tyngd och kraft bakom hundens ev. dominans. Om du har befäst ledarskapet får du inga problem. Unghunden kan ”förvandlas” till en riktig slyngel och börja med olika tokigheter. Nya rädslor kan dyka upp. Hundmöten kan börja stöka. Denna period kan bli riktigt besvärlig om man inte fått ordning på relationen till hunden tidigare.  Hundar som den tidigare lekt med kan de nu börja utmana. Den kan också försöka klättra i rang - igen!

Tre år Nu är de flesta hundar vuxna och nu visar de den resultatet av den genetiska bakgrund och miljö fått. Deras personlighet beror på många faktorer. Allt från tikens och hanens egenskaper till uppfödarens handlag, valpens uppväxtmiljö och framförallt på dig som hundägare.  

 Källor: Jensen Per, Djurens beteende. Fält Lars, Hundens språk och flockliv.

_______________________________________________

 

Valparnas första veckor

Här kan du läsa mer om valparnas behov under den allra första tiden, från födseln och fram till att de är 8 veckor gamla och kan levereras till sina nya familjer.

Kommentarer

02.10.2021 11:01

Laura

Hej! Vill bara lämna ett avtryck och säga, så fin välskriven text på hela hemsidan! Mycket intressant. Tack :)
Mvh Laura